OVER STICHTING NOOR

Stichting Noor is opgericht om de Veldhovense Islamitische gemeenschap te adviseren, onderwijzen en te laten participeren waar dat nodig is. Wij willen de focus leggen op de ontwikkeling van de gemeenschap. Hierin komen ook onderwerpen aan de pas zoals de Islam in Nederland, hoe kijkt men tegen de islam en  wat is jouw rol hierin. We zetten ook in, in het verbinden van mensen die anders denken en doen. Ook vraagstukken zoals armoede, werkloosheid, inburgering en politieke issues komen hoog op de agenda bij Stichting Noor. Uiteraard maken we gebruik van onze netwerk en werken we samen met onze sociaal maatschappelijke partners, dit om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

ONZE DOELEN

Het doel van Stichting Noor is het organiseren van activiteiten voor diverse doelgroepen. Denkt u hierbij aan; taallessen, workshops, lezingen, sport en spel, juridische advies, huiswerkbegeleiding, inburgering en nog veel meer. Om onze doelen te realiseren zet Stichting Noor in om geld te werven via donaties en sponsors om zo een “eigen “gebouw te kunnen realiseren.

EEN EIGEN GEBOUW KOPEN

Stichting Noor huurt nu op 2 locaties, Zonderwijk en t’Look. Hier kunnen we alleen vrijdags enkele uren en zaterdags en zondags hele dagen terecht. Tevens zijn de panden niet ingericht om onze activiteiten te ontplooien. Er is vanuit de gemeenschap een grote roep naar een “eigen”gebouw binnen Veldhoven. Om dit te kunnen realiseren zetten we in op het werven van fondsen en sponsors. Dit doen we door middel van Social Media in te zetten, maar we gaan ook de straat op en zullen ook benefiet avonden organiseren waar men donaties kan doen. Stichting Noor doet dus een beroep op de gemeenschap om dit voor elkaar te krijgen. Wees vrijgevig en geef aan de  gemeenschap.